Modna Kuća Balašević - SS17

USLOVI KORIŠCENJA SAJTA

Dobrodošli na naš Websajt! Ovi USLOVI KORIŠCENJA regulišu Vaše korišcenje našeg websajta. Molimo Vas pažljivo pročitajte USLOVE KORIŠCENJA pre nego koristite (u daljem tekstu WEBSAJT).

1. PRIHVATANJE USLOVA

1.1 Korišcenjem WEBSAJTA smatra se da se slažete se sa USLOVIMA KORIŠCENJA i prihvatate ih u potpunosti. Ukoliko se ne slažete, molimo Vas da ne koristite WEBSAJT.

2. DOSTUPNOST WEBSAJTA

2.1 WEBSAJT je prezentovan TAKAV KAKAV JESTE.

2.2 WEBSAJT je informacioni i komunikacioni servis koji je MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ realizovala u svrhu prisustva na Internetu.

2.3 MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ ne daje garancije da će ovaj WEBSAJT zadovoljiti Vaše zahteve.

2.4 MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ svakodnevno ulaže napore da WEBSAJT bude dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Uprkos tome, zbog same prirode Interneta, može doći do zastoja uzrokovanih serverom na kome se nalazi WEBSAJT, kao i drugim tehničkim pitanjima. U skladu sa tim, MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ ne snosi odgovornost ukoliko je WEBSAJT u odredjenom trenutku nedostupan.

3. REZERVACIJE

3.1 MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ preko WEBSAJTA pruža mogućnost registrovanim korisnicima da izvrše rezervacije artikla koje odaberu putem WEBSAJTA i preuzmu ih u radnji MODNE KUĆE BALAŠEVIĆ koju su naveli prilikom popunjavanja formulara rezervacije.

3.2 Važnost Rezervacije je 24 sati od momenta kada se rezervisani artikli nadju u radnji koju je korisnik naveo.

3.3 Ukoliko je Registrovani korisnik koji je obavio Rezervaciju od iste odustane, obavezan je da o tome odmah obavesti MODNU KUĆU BALAŠEVIĆ.

4. LINKOVI

4.1 MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ ne preuzima odgovornost za materijale koje su nacinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom na WEBSAJT MODNE KUĆE BALAŠEVIĆ.

4.2 Ako odlucite da posetite bilo koji link koji na WEBSAJTU Vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili slicnih štetnih elemenata.

4.3 Sami linkovi na WEBSAJTU ne znače istovremeno da MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ na bilo koji način sponzoriše ili je povezana sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Web sajtova trećih lica.

4.4 Stranice WEBSAJTA takodje mogu sadržati linkove na druge stranice kako bi korisnik pristupio materijalima treće strane. Činjenica da je MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ na svom WEBSAJTU postavila link na stranicu trećeg lica ne znači da time u odnosu na takvu stranicu, njene vlasnike ili pružaoce usluga iskazuje svoju podršku, odobrenje, pokroviteljstvo ili povezanost. U skladu sa tim, MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ nije odgovorna za bilo kakav gubitkak ili štetu proisteklu iz pouzdavanja korisnika u proizvod ili uslugu dobijenu sa povezane stranice.

5. VLASNIČKA PRAVA NAD SADRŽAJEM WEBSAJTA

5.1 Autorska prava nad tekstom, grafikama, dizajnom, animacijama, logotipima i drugim intelektualnim svojinama sadržanim u materijalima na WEBSAJTU pripadaju MODNOJ KUĆI BALAŠEVIĆ. ili njenim davaocima licence, tako da je strogo zabranjeno njihovo reprodukovanje u bilo kom obliku bez prethodnog pismenog odobrenja MODNE KUĆE BALAŠEVIĆ.

6. PRIVATNOST

6.1 Lične podatke sakupljamo samo ukoliko ih Vi ponudite nama, kroz registraciju, popunjavanje formulara, anketa ili e-mailova, kao i sličnim situacijama u kojima odlučujete da podatke ponudite nama.

6.2 E-mail adrese, poštanske adrese, kao i brojevi telefona prijavljenih korisnika WEBSAJTA, ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. Obavezujemo se da Vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Opširnije o Privatnosti možete pronaći u Privatnost podataka

7. ODRICANJE OD OGOVORNOSTI

7.1 MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ ulaže maksimalan napor da obezbedi pouzdane i tačne informacije na WEBSAJTU u trenutku objavljivanja. Medjutim, MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ ne može garantovati da će informacije u svakom momentu biti tačne, kompletne i ažurirane.

7.2 Korisnik WEBSAJTA koji želi da stupi u poslovan odnos sa MODNOM KUĆOM BALAŠEVIĆ, ne treba se samo osloniti na informacije na WEBSAJTU, već treba uputiti direktan upit odgovarajućoj poslovnici MODNE KUĆE BALAŠEVIĆ. Shodno tome, MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ ne pruža bilo kakve garancije pružene putem WEBSAJTA u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovorna na direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa WEBSAJTA.

7.3. MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ zadržava pravo da izmeni bilo koji deo WEBSAJTA bez predhodnog obaveštenja.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1 USLOVI KORIŠĆENJA mogu se promeniti ili dopuniti bez najave i oni se smatraju trenutnom odlukom MODNE KUĆE BALAŠEVIĆ.

9. NADLEŽNO ZAKONODAVSTVO

9.1 Za sve sporove koji su nastali iz ovih uslova i pravila nadležan je Opštinski sud u Beogradu, Republika Srbija. MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ zadžava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

MODNA KUĆA BALAŠEVIĆ, Pere Velimirovića 13, 11090, Beograd, Republika Srbija.

Nazad
Pratite nas Artikli Moja Lista Želja Naše Radnje
Twitter Najnovije Moj Profil Mapa Sajta
Facebook Promocija Loguj se Napredna Pretraga
Foursqere
Instagram
Tumblr
Copyright © 2017 Modna Kuca Balašević.